banner KOS

KOS 541

Convertidor corriente AC/DC

KOS541

CONVERTIDOR PARA CORRIENTE ALTERNA O CONTÍNUA

  • Entrada 0-5 A
  • Salida configurable en tensión 0-10 V o corriente 0/4-20 mA
  • 3 vias 1,5 kV
  • Alimentación 24 VDC