Contacto Ditel
Responsable Comercial España

Nabel L’Harrak lharrak@ditel.es

Administración Ventas

Neus González neus@ditel.es

Contacto Ditel
Soporte Técnico

Laurent Català support@ditel.es

Dpto. Ventas Francia

Maxime Bonnin mbonnin@diteltec.fr

Contacto Ditel
Director Comercial Francia

Georges Boudier gboudier@diteltec.fr

Contacto Ditel
Export manager

Jean-Luc Ballot jeanluc@ditel.es

Socio / Director Comercial

Carlos Crespo ccrespo@ditel.es

Socio / Director de Marketing

Alex Rubio arubio@ditel.es